Gargždų kultūros centras

Keturių vandenų kraštas

Biudžeto suvestinėFinansinės būklės ataskaita už 2017 m. 1 pusl. http://gargzdukc.lt/uploads/Finansinesbuklesataskaitauz2017m.pdf
Finansinės būkles ataskaita už 2017 m. 2 pusl. http://gargzdukc.lt/uploads/Finansinesbuklesataskaitauz2017m2pusl.pdf
Grynojo turto pokyčių ataskaita už 2017 m.http://gargzdukc.lt/uploads/Grynojoturtopokyciuataskaitauz2017m.pdf
Pinigų srautų ataskaita už 2017 m. 1 pusl. http://gargzdukc.lt/uploads/Pinigusrautuataskaitauz2017m1pusl.pdf
Pinigų srautų ataskaita už 2017 m. 2 pusl.http://gargzdukc.lt/uploads/Pinigusrautuataskaitauz2017m2pusl.pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita už 2016 m. IV ketv.
Pinigų srautų ataskaita už 2016 m. IV ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m. IV ketv.
Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. IV ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsęjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. I  duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. I duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis
  Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos ataskaita 2011Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis

Atnaujinta: 2021-01-06