Gargždų kultūros centras

Keturių vandenų kraštas

Šokių ir dainų ansamblis „Minija“

 

Su Minija nesiskirk,
Šokiui meilę paskirk,
Kaip upelio sūkury
Sukis ir tu būry...

Jau greitai sueis 45-eri metai, kai „Minijos“ sūkurys įsuka vis naujas gargždiškių kartas. Šviesaus atminimo Vytauto Mačiuičio 1971 metais suburtas Gargždų kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Minija“ šiuo metu vienija per 60 šokėjų, dainininkų, muzikantų. Vadovaujami vadovų Birutės Oželienės, Aurelijos Urbaitienės, Genovaitės Putienės, Donato Merkelio, minijiečiai aplankė ne vieną Europos šalį (Latviją, Estiją, Švediją, Norvegiją, Daniją, Vokietiją, Italiją, Portugaliją, Bulgariją, Šveicariją, Graikiją), dalyvavo visose lietuvių dainų šventėse, laimėjo diplomus respublikiniuose konkursuose ir į Gargždus atskraidino pirmąją „Aukso paukštę“. Ansamblyje susikūrė ne viena šeima, o dabar į repeticijas eina pirmųjų ansambliečių vaikai. Tikimės, kad galinga „Minijos“ srovė ir toliau neš gargždiškius į dainos, muzikos ir šokio šalį.

Parsisiųskite straipsnį:

"Minija" atstovauja Europiadoje