Gargždų kultūros centras

Keturių vandenų kraštas

Buvusių politinių kalinių ir tremtinių choras „Atminties aidai“

        Choras susikūrė 2002 m. Chore -31 narys, jam vadovauja Regina Česnauskienė. „Atminties aidai“ dalyvauja respublikiniuose renginiuose – Klaipėdos dainų šventės 80-mečio paminėjime, tremtinių dainų šventėse Marijampolėje, Alytuje, Tauragėje. Choras kviečiamas į projektinius renginius Kuršėnuose, Klaipėdoje, Kretingoje. Nuoširdi draugystė choristus sieja su Kretingos tremtinių choru. Rengiami bendri koncertai. Choro nariai nuolat visur keliauja, kartu leidžia laisvalaikį, lanko įžymias vietas. Visus vienija bendras tikslas, noras gyvenimo kasdienybę praskaidrinti draugų bei pažįstamų rate.