Gargždų kultūros centras

Keturių vandenų kraštas

Gargždų kultūros centro struktūra ir kontaktai

Direktorė
Birutė Oželienė
(8 46) 45 23 52, 8 676 00 967
direktore@gargzdukc.lt

Pavaduotoja

Asta Vaičiulienė
(8 46) 45 27 25, 8 676 00 968
pavaduotoja@gargzdukc.lt

Vyriausioji finansininkė

Zita Knietienė
(8 46) 45 32 59, 8 676 00 963
gargzdukultura@gmail.com

Vyresnioji buhalterė, kasininkė
Danutė Liutikienė
(8 46) 45 32 59
, 8 676 00 962
liutikiene.danute@gargzdukc.lt


Personalo specialistė
Rasa Jonaitienė
(8 46) 45 32 59, 8 676 00 966
gargzdukulturos@gmail.com

Sandėlio vedėja
Laima Aleknienė
(8 46) 45 32 598 612 43 189
alelaimos@gmail.com

Ūkvedys
Jonas Andruška
(8 46) 452675, 8 604 29 598
jonas.statyba@gmail.com

Kino teatro
„Minija“ administratorius
Jonas Mikutis
(8 46) 277726
, 8 655 63 501
jonas.mikutis@gargzdukc.ltGargždų kultūros centro bilietų kasa (8 46) 45 26 31

Dėl renginių organizavimo, patalpų nuomos Gargždų kultūros centre ir jiems priklausančiuose skyriuose, prašome kreiptis telefonu 8 676 00 968 arba el. paštu: pavaduotoja@gargzdukc.lt

Atnaujinta: 2017-10-02