Gargždų kultūros centras

Keturių vandenų kraštas

Gargždų kultūros centro diksilendo grupė

Kolektyvo pavadinimas: Gargždų kultūros centro diksilendo grupė.

Kolektyvo vadovas (-ė): Bronislovas Vaičius.

Kolektyvo nariai (skaičius): 19 narių.

Kada įsikūrė kolektyvas: 2009 spalio mėnesį.

Repertuaras: repertuare diksilendai, džiazroko kūriniai, komercinės muzikos dainos su džiaziniu atspalviu, vokiško stiliaus valsai, polkos, fokstrotai.

Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose bei pagrindinai kolektyvo laimėjimai, nuopelnai: kolektyvas koncertuoja Gargžduose, Klaipėdos rajone, šalyje ir užsienyje. Koncertavo Lenkijoje - Punske ir Seinuose. Latvijoje - Talsu mieste. Grojo Panevėžyje suorganizuotame diksilendų festivalyje „PANDIX“.